BNS-VN-rating-18

Tin tức

Maps

Trang bị

Súng nhiệt

 

Gậy bóng chày

 

Katana

 

Dao

 

Chảo

 

CG15

 

Gatling

 

RGS50

 

MGL140

 

SVD

 

Nỏ

 

M79

 

Kar 98

 

AWM

 

Groza

 

M249

 

SKS

 

M60

 

AN94

 

AK47

 

Famas

 

XM8

 

M14

 

SCAR

 

M4A1

 

VSS

 

P90

 

MP40

 

UMP

 

MP5

 

M1887

 

SPAS12

 

M1014

 

M1873

 

Cannon

 

Desert Eagle

 

Treatmentgu

 

G18

 

M500

 

USP